Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »информация »за българия

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Обществени поръчки до 1.10.2014
Профил на купувача
01 Октомври 2014

От 1 октомври 2014 г. обществени поръчки - профил на купувача се публикува на следния линк: customerprofile.government.bgВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ - Обявеното публично заседание за 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Фонд Техническа помощ (ФТП) и Помощ за подготовка на проекти (ППП) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ се отменя. Същото ще бъде проведено на 17.11.2014 г. (понеделник) ) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1.
13 Ноември 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - На 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Фонд Техническа помощ (ФТП) и Помощ за подготовка на проекти (ППП) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“.
12 Ноември 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
29 Октомври 2014
trans.gif
На 15 октомври 2014 г. (сряда) от 11.00 ч., в сградата на Министерския съвет ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства" и в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника, консумативи и софтуер за нуждите на Централното координационно звено и Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ”” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства"; Обособена позиция 2 "Доставка на мултифункционални устройства, лазерни принтери, машини за подвързване и унищожаване на документи, консумативи и др."; Обособена позиция 3 „Доставка и софтуерна поддръжка до май 2015 г. на комуникационен софтуер за нуждите на Централното координационна звено”; Обособена позиция 4 „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на Управляващия орган”.
14 Октомври 2014
trans.gif
На 15 октомври 2014 г. (сряда) от 11.30 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС) и Информационните системи за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България „ИСУН” и „ИСУН 2020”, разделена на три обособени позиции“.
14 Октомври 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ:На 14 октомври 2014 г. (вторник) от 16.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и засаждане на растителни видове в парка на дворец „Евксиноград“, свързана с проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001/3.1-04/2011, открита със № ФС-133 от 30 юни 2014 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
13 Октомври 2014
trans.gif
Профил на купувача
01 Октомври 2014

 

trans.gif
На 3 октомври 2014 г. (петък) от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се състои заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет:„Дейности за информация и публичност в изпълнение на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА, информация и публичност по Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“ и Обособена позиция 2: Изработване на информационни материали по Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“.
02 Октомври 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501”.
26 Септември 2014
trans.gif
На 26 септември 2014 г. (петък) от 14.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни срещи по Оперативна програма „Техническа помощ“, реализирана по проект № 0038-УО-1.4 „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ“ и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП), открита със ФС-108 от 30.05.2014 г. на и.д. директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
24 Септември 2014
trans.gif
На 19 септември 2014 г. (петък) от 15.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на работни срещи, оперативки и семинари“, реализирана по проект № 0123-ЦКЗ-1.1 „Осигуряване работата на Централно координационно звено“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП)
18 Септември 2014
trans.gif
Заповед и доклад на комисията за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за народни представители през 2014 г.“
16 Септември 2014
trans.gif
На 16 септември 2014 г. (вторник) от 10.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на система за управление и контрол по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009 г. – 2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г., открита със Заповед № ФС-130 от 30 юни 2014 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
12 Септември 2014
trans.gif
На 18 септември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет - гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет“, открита със Заповед № ФС-137 от 30 юни 2014 г. на директора на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
11 Септември 2014
trans.gif
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за народни представители през 2014 г.“.
11 Септември 2014
trans.gif
Решение за обявяване на класирането и доклад от дейността на комисия по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване за изборите за народни представители през 2014 г.“
05 Септември 2014
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за народни представители през 2014 г.“
05 Септември 2014
trans.gif
Решение за обявяване на класирането и доклад от дейността на комисия по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители през 2014 г.“
05 Септември 2014
trans.gif
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТИ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2014 Г.“.
04 Септември 2014
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители през 2014 г.”
29 Август 2014
trans.gif
На 29 август 2014 г. (петък) от 14.30 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“
28 Август 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТИ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2014 Г.“
27 Август 2014
trans.gif
НА 29 АВГУСТ 2014 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА И ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ: „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ∙ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД” И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК” ∙ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД” И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК.”
27 Август 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (ФТП) И ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ (ППП) ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“
15 Август 2014
trans.gif
На 19 август 2014 г. (вторник) от 15.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков”№ 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по Обособена позиция 2 „Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА” и Обособена позиция 3 – „Осигуряване на качеството на ИИСДА” на обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение; Обособена позиция 2 - Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА; Обособена позиция 3 - Осигуряване на качеството на ИИСДА, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
15 Август 2014
trans.gif
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на техника, консумативи и софтуер за нуждите на Централното координационно звено и Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ”” със следните обособени позиции:Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства";Обособена позиция 2 "Доставка на мултифункционални устройства, лазерни принтери, машини за подвързване и унищожаване на документи, консумативи и др.";Обособена позиция 3 „Доставка и софтуерна поддръжка до май 2015 г. на комуникационен софтуер за нуждите на Централното координационна звено”;Обособена позиция 4 „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на Управляващия орган”.
13 Август 2014
trans.gif
На 13 август 2014 г. (сряда) от 15.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по Обособена позиция 2 "Доставка на мултифункционални устройства, лазерни принтери, машини за подвързване и унищожаване на документи, консумативи и др." и Обособена позиция 4 „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на Управляващия орган” в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника, консумативи и софтуер за нуждите на Централното координационно звено и Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ”” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства"; Обособена позиция 2 "Доставка на мултифункционални устройства, лазерни принтери, машини за подвързване и унищожаване на документи, консумативи и др."; Обособена позиция 3 „Доставка и софтуерна поддръжка до май 2015 г. на комуникационен софтуер за нуждите на Централното координационна звено”; Обособена позиция 4 „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на Управляващия орган”.
12 Август 2014
trans.gif
НА 12 АВГУСТ 2014 Г. (ВТОРНИК) ОТ 10.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕКТ „ДВОРЕЦ И АТЦ“, СВЪРЗАНА С ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪГЛАСНО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ №BG161PO001/3.1-04/2011, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДВОРЕЦА И ЗА ОБСЛУЖВАЩАТА СГРАДА АТЦ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА МЕБЕЛИРОВКА В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ В ДВОРЕЦА И В АТЦ, КАКТО И НА МЕБЕЛИРОВКА В ОБСЛУЖВАЩАТА СГРАДА АТЦ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „ДОСТАВКА НА ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЪЛБИЩА“<br><br>
08 Август 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТРУКТУРИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
05 Август 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПАРКА НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“, СВЪРЗАНА С ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪГЛАСНО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ №BG161PO001/3.1-04/2011
05 Август 2014
trans.gif
Решение за удължаване на срока за подаване на оферти по Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства" и Обособена позиция 3 „Доставка и софтуерна поддръжка до май 2015 г. на комуникационен софтуер за нуждите на Централното координационна звено” на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника, консумативи и софтуер за нуждите на Централното координационно звено и Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ”” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 "Доставка на компютърна техника и мултимедийни устройства"; Обособена позиция 2 "Доставка на мултифункционални устройства, лазерни принтери, машини за подвързване и унищожаване на документи, консумативи и др."; Обособена позиция 3 „Доставка и софтуерна поддръжка до май 2015 г. на комуникационен софтуер за нуждите на Централното координационна звено”; Обособена позиция 4 „Доставка на система за видеонаблюдение за нуждите на Управляващия орган”.
01 Август 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Оценка на административния капацитет на централните структурите, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ“
01 Август 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Оценка на административния капацитет на централните структурите, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ“
29 Юли 2014
trans.gif
НА 30 ЮЛИ 2014 Г. (СРЯДА) ОТ 16.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ С ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НАЛИЧНА КОПИРНА ТЕХНИКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“<br><br>
28 Юли 2014
trans.gif
НА 30 ЮЛИ 2014 Г. (СРЯДА) ОТ 16.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО, ДОСТАВЯНО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ“, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕНО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ (ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦООП) № С-8/27.08.2012 Г.<br><br>
28 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване на система за управление и контрол по програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009 г. - 2014 г и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. – 2014 г.”
25 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС) и Информационните системи за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България „ИСУН” и „ИСУН 2020”, разделена на три обособени позиции“
25 Юли 2014
trans.gif
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБЯВЛЕНИЕТО ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и засаждане на растителни видове в парка на дворец „Евксиноград“, свързана с проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001/3.1-04/2011
24 Юли 2014
trans.gif
„НА 24 ЮЛИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ С ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НАЛИЧНА КОПИРНА ТЕХНИКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“.
23 Юли 2014
trans.gif
„НА 24 ЮЛИ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 11.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И АРАНЖИРОВКА НА ЦВЕТЯ И РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ПРОТОКОЛНИ НУЖДИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И КОМПЛЕКС „БОЯНА“ И ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА В СГРАДАТА И ДВОРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
23 Юли 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Оценка на административния капацитет на централните структурите, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ
22 Юли 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:<br>„Доставка и засаждане на растителни видове в парка на дворец „Евксиноград“, свързана с проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001/3.1-04/2011 <br>
22 Юли 2014
trans.gif
Решение за промяна на обявлението и документацията и разяснение по обществена поръчка с предмет: „Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
18 Юли 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТРУКТУРИ, РАБОТЕЩИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"
18 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка и засаждане на растителни видове в парка на дворец „Евксиноград“, свързана с проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001/3.1-04/2011
16 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка и засаждане на растителни видове в парка на дворец „Евксиноград“, свързана с проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно схема за предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO001/3.1-04/2011
15 Юли 2014
trans.gif
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА И КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТРУКТУРИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
14 Юли 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТРУКТУРИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
14 Юли 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИ СРЕЩИ, ОПЕРАТИВКИ И СЕМИНАРИ“, РЕАЛИЗИРАНА ПО ПРОЕКТ №0123-ЦКЗ-1.1 „ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ (ОПТП)
11 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
11 Юли 2014
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на административния капацитет на централните структурите, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ“
07 Юли 2014
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет“
04 Юли 2014
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС) и Информационните системи за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България „ИСУН” и „ИСУН 2020”, разделена на три обособени позиции.
03 Юли 2014
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на система за управление и контрол по програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009 г. - 2014 г и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г. - 2014 г.
01 Юли 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „АБОНАМЕНТНО ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ С ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НАЛИЧНА КОПИРНА ТЕХНИКА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
30 Юни 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И АРАНЖИРОВКА НА ЦВЕТЯ И РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ПРОТОКОЛНИ НУЖДИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И КОМПЛЕКС „БОЯНА“ И ПОДДРЪЖКА И ОБНОВЯВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА В СГРАДАТА И ДВОРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
30 Юни 2014
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА, КОНСУМАТИВИ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО И УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА”<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ, МАШИНИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КОНСУМАТИВИ И ДР. ”<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „ДОСТАВКА И СОФТУЕРНА ПОДДРЪЖКА ДО МАЙ 2015 Г. НА КОМУНИКАЦИОНЕН СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО” „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН”<br>
30 Юни 2014
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПАРКА НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“, СВЪРЗАНА С ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪГЛАСНО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ №BG161PO001/3.1-04/2011
30 Юни 2014
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТРУКТУРИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“
30 Юни 2014
trans.gif
„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (ФТП) И ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ (ППП) ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО“
27 Юни 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, А ИМЕННО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“, ФИНАНСИРАНА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ПО ПРОЕКТ №0037-УО-1.4
26 Юни 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1200 РЪКОВОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ“ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ КОРУПЦИОННИТЕ ПРОЯВИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ”, ПРИОРИТЕТНА ОС ІІ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПОДПРИОРИТЕТ 2.2. „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/12/2.2-10, С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
25 Юни 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни срещи по Оперативна програма „Техническа помощ“
24 Юни 2014
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване за обект: „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за двореца и за обслужващата сграда АТЦ“; Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на нова мебелировка в помещенията за посетители в двореца и в АТЦ, както и на мебелировка в обслужващата сграда АТЦ“ и Обособена позиция 3: „Доставка на верижни транспортьори за преодоляване на стълбища“
24 Юни 2014
trans.gif
Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАВРЕМЕННО И ТОЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИИСДА, ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ № К12-11-1/26.02.2013 Г. „ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ИИСДА) – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ № К12-21-1/26.02.2013 Г. „ПОДОБРЯВАНЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕИСУЧРДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
23 Юни 2014
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мебели и оборудване за обект: „Дворец и АТЦ“ по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за двореца и за обслужващата сграда АТЦ“; Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на нова мебелировка в помещенията за посетители в двореца и в АТЦ, както и на мебелировка в обслужващата сграда АТЦ“ и Обособена позиция 3: „Доставка на верижни транспортьори за преодоляване на стълбища“
23 Юни 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС И НА МРЕЖАТА „СОЛВИТ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
18 Юни 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“.
16 Юни 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на работни срещи, оперативки и семинари“, реализирана по проект № 0123-ЦКЗ-1.1 „Осигуряване работата на Централно координационно звено“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП).
13 Юни 2014
trans.gif
Решение за промяна и коригирана документация за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на проекта и публичност на атракциите по проект: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва:<br>• Обособена позиция № 1 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”<br>• Обособена позиция № 2 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на атракциите по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк.”<br>
11 Юни 2014
trans.gif
На 11 юни 2014 г. (сряда) от 16.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по Обособена позиция 1 – „Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение” на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“.
10 Юни 2014
trans.gif
„Дейности за информация и публичност“ в изпълнение на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА, информация и публичност по Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“; Обособена позиция 2: Изработване на информационни материали по Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“
09 Юни 2014
trans.gif
Във връзка с постъпили запитвания по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на проекта и публичност на атракциите по проект: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва:<br>• Обособена позиция № 1 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”<br>• Обособена позиция № 2 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на атракциите по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк” уведомяваме потенциалните участници, че ще бъде публикувано решение за промяна на основание чл. 27а от Закона за обществените поръчки.<br>
09 Юни 2014
trans.gif
Публичното заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ и Комплекс „Бояна“)“ ще се проведе на 11 юни 2014 г. (сряда) от 11.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1.
09 Юни 2014
trans.gif
На 10 юни 2014 г. (вторник) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет - гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на системата ИнфраСолв по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“, открита със Заповед № ФС-73 от 17 април 2014 г. на и. д. директор на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
09 Юни 2014
trans.gif
На 10 юни 2014 г. (вторник) от 11.00 ч.в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ и Комплекс „Бояна“)“.
06 Юни 2014
trans.gif
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕКТ „ДВОРЕЦ И АТЦ“, СВЪРЗАНА С ПРОЕКТ „РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦ „ЕВКСИНОГРАД“ И ПРИЛЕЖАЩИЯ МУ ПАРК“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪГЛАСНО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ №BG161PO001/3.1-04/2011, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДВОРЕЦА И ЗА ОБСЛУЖВАЩАТА СГРАДА АТЦ“,<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА МЕБЕЛИРОВКА В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ В ДВОРЕЦА И В АТЦ, КАКТО И НА МЕБЕЛИРОВКА В ОБСЛУЖВАЩАТА СГРАДА АТЦ” И<br>ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „ДОСТАВКА НА ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТЪЛБИЩА“
03 Юни 2014
trans.gif
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:<br>„ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА“<br>
31 Май 2014
trans.gif
Документация за възлагане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни срещи по Оперативна програма „Техническа помощ“, реализирана по проект № 0038-УО-1.4 „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“” (ОПТП)
30 Май 2014
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност в изпълнение на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“<br>по обособени позиции, както следва:<br>Обособена позиция 1: Провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА, информация и публичност по Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“.<br>
29 Май 2014
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност в изпълнение на проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва:<br>Обособена позиция 1: Провеждане на информационна кампания за необходимостта от навременно и точно поддържане на информацията в ИИСДА, информация и публичност по Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“.
29 Май 2014
trans.gif
„НА 29 МАЙ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА С РАЗЛИЧНИ МАРКИ”.
29 Май 2014
trans.gif
„НА 29 МАЙ 2014 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 14.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА С МАРКАТА HEWLETT-PACKARD (ХЮЛЕТ ПАКАРД)”.
28 Май 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на проекта и публичност на атракциите по проект: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва:<br>• Обособена позиция № 1 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”<br>• Обособена позиция № 2 – „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на атракциите по проект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк.
28 Май 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за осигуряване на публичност на проекта и публичност на атракциите по проект: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“
28 Май 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
23 Май 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства”.
16 Май 2014
trans.gif
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ ЗА ВИНО И РАКИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД” В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД“
12 Май 2014
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ КОРУПЦИОННИТЕ ПРОЯВИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД”
12 Май 2014
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС И НА МРЕЖАТА „СОЛВИТ“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
30 Април 2014
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на машини за гласуване за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
30 Април 2014
trans.gif
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТИ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ“
25 Април 2014
trans.gif
На 25 април 2014 г. (петък) от 14.00 ч., в сградата на Министерския съвет - гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Изпълнение на дейност 3 “Създаване на специализирана Административна информационна система за управление на регулирането на инвестиционния процес” по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. “Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по Оперативна програма “Административен капацитет”.
24 Април 2014
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.”
24 Април 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ ЗА ВИНО И РАКИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД” В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД”
22 Април 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, А ИМЕННО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“, ФИНАНСИРАНА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ПО ПРОЕКТ №0037-УО-1.4
17 Април 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТИ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ“
17 Април 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и общинските администрации по обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и провеждане на контролни тестове за верифициране на придобитите умения“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-10, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
17 Април 2014
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на системата ИнфраСолв по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз", осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"
17 Април 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение; Обособена позиция 2 - Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА; Обособена позиция 3 - Осигуряване на качеството на ИИСДА.
15 Април 2014
trans.gif
На 14 април 2014 г. (понеделник) от 15.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
11 Април 2014
trans.gif
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЗНАМЕНА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
09 Април 2014
trans.gif
НА 11.04.2014 Г. (ПЕТЪК) ОТ 10.00 Ч., В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ” ПО ПРОЕКТ КБ 11-31-1/06.10.2011 Г. „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”.
08 Април 2014
trans.gif
Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
07 Април 2014
trans.gif
Решение за промяна по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение; Обособена позиция 2 -Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА; Обособена позиция 3 - Осигуряване на качеството на ИИСДА.
02 Април 2014
trans.gif
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система СИЕЛА за нуждите на Администрацията на Министерския съвет".
31 Март 2014
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
28 Март 2014
trans.gif
На 28 март 2014 г. от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва:<br>∙ реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;<br>∙ реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;<br>∙ реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“.<br>∙реставрация и консервация на оранжерии
27 Март 2014
trans.gif
„НА 28 МАРТ 2014 Г. (ПЕТЪК) ОТ 14.00 ЧАСА В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – БУЛ. „ДОНДУКОВ“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ И БЛАНКИ“.
26 Март 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки С ПРЕДМЕТ "Абонаментен достъп до WEB версия на правно информационна система АПИС за нуждите на Администрацията на Министерския съвет"
21 Март 2014
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП: „Поддръжка и обновяване на софтуерната система Archimed eProcess за управление на документи”.
21 Март 2014
trans.gif
НА 25 МАРТ 2014 Г. (ВТОРНИК) ОТ 14.00 Ч. В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 1 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ”.
20 Март 2014
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, А ИМЕННО: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „РАЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ“, ФИНАНСИРАНА СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ПО ПРОЕКТ №0037-УО-1.4
20 Март 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЗНАМЕНА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
17 Март 2014
trans.gif
Разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение; Обособена позиция 2 - Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА; Обособена позиция 3 - Осигуряване на качеството на ИИСДА.
17 Март 2014
trans.gif
Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и общинските администрации по обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и провеждане на контролни тестове за верифициране на придобитите умения“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-10, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
17 Март 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЗНАМЕНА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
14 Март 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и независима оценка на въздействието на стратегията; разработване на: механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, при декларирането на несъвместимост и частни интереси; процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол, както и проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията” по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
14 Март 2014
trans.gif
На 17 март 2014 г. от 14.30 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; анализ и подготовка на нормативна уредба; осигуряване на качеството“ по Обособена позиция 1: Анализ и подготовка на нормативната уредба; развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ИИСДА; подготовка на наръчник за оформяне на съдържанието в ИИСДА; съпътстващо обучение.”.
14 Март 2014
trans.gif
На 14 март 2014 г. (петък) от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 2 ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
13 Март 2014
trans.gif
Решение за промяна на обявлението и документацията за обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение; Обособена позиция 2 -Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА; Обособена позиция 3 - Осигуряване на качеството на ИИСДА.
11 Март 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЗНАМЕНА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ И ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“
11 Март 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и независима оценка на въздействието на стратегията; разработване на: механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, при декларирането на несъвместимост и частни интереси; процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол, както и проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията” по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
11 Март 2014
trans.gif
Съобщение за отваряне на оферти : „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“ – 05.03.2014 г -11:00 часа.<br>Съобщение за промяна по отваряне на офертите за обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва: <br>∙ реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; <br>∙ реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; <br>∙ реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; <br>∙реставрация и консервация на оранжерии“.
28 Февруари 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и независима оценка на въздействието на стратегията; разработване на: механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, при декларирането на несъвместимост и частни интереси; процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол, както и проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията” по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
26 Февруари 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“ и на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ по обособени позиции, както следва:<br>Обособена позиция 1: Развитие; доставка на софтуерни лицензи и внедряване на ЕИСУЧРДА; съпътстващо обучение<br>Обособена позиция 2: Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА<br>Обособена позиция 3: Осигуряване на качеството на ИИСДА”.<br>
25 Февруари 2014
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и независима оценка на въздействието на стратегията; разработване на: механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, при декларирането на несъвместимост и частни интереси; процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол, както и проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията” по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
24 Февруари 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ и Комплекс „Бояна“)“
21 Февруари 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
20 Февруари 2014
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
17 Февруари 2014
trans.gif
Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“
11 Февруари 2014
trans.gif
Решение за промяна на обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
07 Февруари 2014
trans.gif
На 10 февруари 2014 г. (понеделник) от 16.30 часа в сградата на Министерския съвет – София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изработка и доставка на визитни картички, покани, менюта, пликове с герб, папки, печати, бланки и др. материали“.
07 Февруари 2014
trans.gif
На 10 февруари 2014 г. (понеделник) от 16.00 часа в сградата на Министерския съвет – София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”
07 Февруари 2014
trans.gif
Документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и независима оценка на въздействието на стратегията; разработване на: механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, при декларирането на несъвместимост и частни интереси; процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол, както и проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията” по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
07 Февруари 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
06 Февруари 2014
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
05 Февруари 2014
trans.gif
Класиране на участниците в обществената поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Застраховане на сгради – публична и частна държавна собственост - със съответното оборудване, машини, съоръжения и стопански инвентар към тях, ползвани и управлявани от АМС и земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им, и продукцията на Винарска изба „Евксиноград“; Обособена позиция № 2: „Застраховка на преносими компютри (лаптопи и таблети)”.
31 Януари 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Министерския съвет и на неговата администрация, както и за обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ и Комплекс „Бояна“)“
31 Януари 2014
trans.gif
Решение за промяна на обявлението в обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“.
29 Януари 2014
trans.gif
Удължаване на срока за подаване на оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейност 3 „Създаване на специализирана административна информационна система за управление на регулирането на инвестиционния процес по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
28 Януари 2014
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (ЛОЗОВИ МАСИВИ И БАДЕМОВА ГРАДИНА) И РЕКОЛТАТА ИМ, И ПРОДУКЦИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД“, ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
23 Януари 2014
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях по проект:„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“
17 Януари 2014
trans.gif
НА 14 ЯНУАРИ 2014 Г. ОТ 16.45 Ч. ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ПОМОЩНО ЗВЕНО (HELP DESK) ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (ИСУН)”
13 Януари 2014
trans.gif
На 14 януари 2014 г. от 16.00 ч. ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване функционирането на ИСУН 2020"
13 Януари 2014
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
13 Януари 2014
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
21 Декември 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка, във връзка с подготовката на Оперативна програма „Добро управление” за новия програмен период 2014-2020 г.”, финансирана от Оперативна програма „Техническа помощ”.
20 Декември 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (ЛОЗОВИ МАСИВИ И БАДЕМОВА ГРАДИНА) И РЕКОЛТАТА ИМ И ПРОДУКЦИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД“, ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
20 Декември 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
19 Декември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (ЛОЗОВИ МАСИВИ И БАДЕМОВА ГРАДИНА) И РЕКОЛТАТА ИМ И ПРОДУКЦИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД“, ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
14 Декември 2013
trans.gif
КЛАСИРАНЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПРОВЕДЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЕЖЕДНЕВНИ И ПЕРИОДИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2014Г.”
14 Декември 2013
trans.gif
Класиране по обществена поръчка, проведена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
14 Декември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Дейности за информация и публичност по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
10 Декември 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
10 Декември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (ЛОЗОВИ МАСИВИ И БАДЕМОВА ГРАДИНА) И РЕКОЛТАТА ИМ И ПРОДУКЦИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД“, ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
10 Декември 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
09 Декември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Дейности за информация и публичност по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
06 Декември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ (ЛОЗОВИ МАСИВИ И БАДЕМОВА ГРАДИНА) И РЕКОЛТАТА ИМ И ПРОДУКЦИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД“, ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
05 Декември 2013
trans.gif
Съобщение за спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка.
03 Декември 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕДИИ“.
02 Декември 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: “Извършване на преглед и обезценка на дълготрайните материални активи, земи, гори и трайни насаждения“.
02 Декември 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”.
28 Ноември 2013
trans.gif
На 28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на Министерския съвет, в залата на ет. 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на моторни превозни средства (МПС), ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет и обектите към Министерски съвет - застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на водача и пътниците в МПС и „Каско” – всички рискове ”.
27 Ноември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изработка и доставка на визитни картички, покани, менюта, пликове с герб, папки, печати, бланки и др. материали“.
26 Ноември 2013
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури (лозови масиви и бадемова градина) и реколтата им и продукцията на винарска изба „Евксиноград“, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет“ с две обособени позиции“
26 Ноември 2013
trans.gif
На 28 ноември 2013 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в сградата на Министерския съвет, 3 етаж ще се състои публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект “Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
26 Ноември 2013
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
26 Ноември 2013
trans.gif
Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; анализ и подготовка на нормативна уредба; осигуряване на качеството“.
25 Ноември 2013
trans.gif
На 26 ноември 2013 г. от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501”.
22 Ноември 2013
trans.gif
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за Администрацията на Министерския съвет през 2014 г.“
21 Ноември 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕД И ОБЕЗЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ЗЕМИ, ГОРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ.“
21 Ноември 2013
trans.gif
„Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет – бул. „Дондуков“ № 1, сградата на ул. „Сердика“ № 6-8, както и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, предоставени за управление на Администрацията на Министерския съвет“, разделена на две обособени позиции
21 Ноември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
19 Ноември 2013
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; анализ и подготовка на нормативна уредба; осигуряване на качеството“ в изпълнение на Проект № К12-11-1/26.02.2013 г. „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“ и на Проект № К12-21-1/26.02.2013 г. „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“.
18 Ноември 2013
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработка на визитни картички, покани, менюта, пликове с герб, папки, печати, бланки и др. материали“
15 Ноември 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на анализ, обучителни модули, наръчник и справочник, насочени към ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
15 Ноември 2013
trans.gif
Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
15 Ноември 2013
trans.gif
Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП: „Извършване на преглед и обезценка на дълготрайните материални активи, земи, гори и трайни насаждения“
15 Ноември 2013
trans.gif
„ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕДИИ“
13 Ноември 2013
trans.gif
Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
13 Ноември 2013
trans.gif
„Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво – газьол за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи.”
12 Ноември 2013
trans.gif
„Изработка на рекламни формати за различни видове медии“
12 Ноември 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на оферти за обществената поръчка за застраховане на МПС – 14.00 ч., 12.11.2013 г.
12 Ноември 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
06 Ноември 2013
trans.gif
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 “СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС” ПО ПРОЕКТ КБ 11-31-1/06.10.2011 Г. “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
05 Ноември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС), ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ОБЕКТИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ЗАСТРАХОВКИ „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, „ЗЛОПОЛУКА” НА ВОДАЧА И ПЪТНИЦИТЕ В МПС И „КАСКО” – ВСИЧКИ РИСКОВЕ”
04 Ноември 2013
trans.gif
Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
04 Ноември 2013
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕДИИ”
30 Октомври 2013
trans.gif
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти” по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”
28 Октомври 2013
trans.gif
На 29 октомври 2013 г. (вторник) от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик за мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство „Евксиноград”.
28 Октомври 2013
trans.gif
Коригирана документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; анализ и подготовка на нормативна уредба; осигуряване на качеството“.
24 Октомври 2013
trans.gif
На 28 октомври 2013 г. (понеделник) от 11.00 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе публично заседание по отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла и стопанство „Евксиноград”.
24 Октомври 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501”
24 Октомври 2013
trans.gif
Разяснение по публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”.
23 Октомври 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ по обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет – бул. „Дондуков“ №1, сградата на ул. „Сердика“ №6-8, както и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, предоставени за управление на Администрацията на Министерския съвет“, разделена на две обособени позиции
17 Октомври 2013
trans.gif
Застраховане на моторни превозни средства (МПС), ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет и обектите към Министерски съвет - застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука” на водача и пътниците в МПС и „Каско” – всички рискове
16 Октомври 2013
trans.gif
Развитие на системата ИнфраСолв по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
16 Октомври 2013
trans.gif
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”
10 Октомври 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура с предмет: „Разработване на специализиран софтуер; внедряване и съпътстващи обучения; доставка на софтуерни лицензи; анализ и подготовка на нормативна уредба; осигуряване на качеството“
10 Октомври 2013
trans.gif
На 09.10.2013 г. (сряда) от 16.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „ВЕРИФИКАЦИЯ, ПРОВЕРКИ НА МЯСТО И ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.“
08 Октомври 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ПОМОЩНО ЗВЕНО (HELP DESK) ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (ИСУН)”
30 Септември 2013
trans.gif
„Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Създаване на помощно звено (Help Desk) за информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН)”
20 Септември 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване функционирането на ИСУН 2020”
03 Октомври 2013
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване функционирането на ИСУН 2020”<br><br>
20 Септември 2013
trans.gif
ПРОМЯНА НА ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
16 Септември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”.
16 Септември 2013
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване функционирането на ИСУН 2020”
13 Септември 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на топлообменници в термо - помпена централа /ТПЦ/ - минерална/техническа вода в стопанство „Евксиноград“
13 Септември 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари, публични събития, конференции и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по обособени позиции
13 Септември 2013
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БУНГАЛА НА ПЛАЖА В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД”
12 Септември 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер и софтуер за пилотни администрации по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
12 Септември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”.
09 Септември 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла и стопанство „Евксиноград”
03 Септември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”.
02 Септември 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
30 Август 2013
trans.gif
Решение за промяна по обществена поръчка с предмет „Поддръжка и оптимизация на www.eufunds.bg и изработване на банери”
30 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Дейности за информация и публичност по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
30 Август 2013
trans.gif
Съобщение за огледи по обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла“ и стопанство „Евксиноград“.
27 Август 2013
trans.gif
КОРИГИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”.
26 Август 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.“, ФИНАНСИРАНА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”.
26 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект “Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
26 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла и стопанство „Евксиноград”.
26 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект “Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
21 Август 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ВЕРИФИКАЦИЯ, ПРОВЕРКИ НА МЯСТО И ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.“
21 Август 2013
trans.gif
Съобщение за оглед
21 Август 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и оптимизация на www.eufunds.bg и изработване на банери”.
16 Август 2013
trans.gif
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Верификация, проверки на място и предварителен контрол по Оперативна програма „Техническа помощ“, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“
16 Август 2013
trans.gif
Съобщение за допусната техническа грешка в Документация към ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет – бул. „Дондуков“ № 1, сградата на ул. „Сердика“ №6-8, както и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, предоставени за управление на Администрацията на Министерския съвет“, разделена на две обособени позиции
12 Август 2013
trans.gif
Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предварителна оценка във връзка с подготовката на Оперативна програма „Добро управление” за новия програмен период 2014-2020 г.”, финансирана от Оперативна програма „Техническа помощ“
12 Август 2013
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет – бул. „Дондуков“ № 1, сградата на ул. „Сердика“ № 6-8, както и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, предоставени за управление на Администрацията на Министерския съвет“
12 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
09 Август 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер и софтуер за пилотни администрации по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
08 Август 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на топлообменници в термо - помпена централа /ТПЦ/ - минерална/техническа вода в стопанство „Евксиноград“, управлявано от АМС"
07 Август 2013
trans.gif
Съобщение
06 Август 2013
trans.gif
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност по проект “Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
06 Август 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ
02 Август 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сгради, намиращи се в обект „Шабла” и стопанство „Евксиноград”
31 Юли 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации по проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”.
19 Юли 2013
trans.gif
Съобщение
08 Юли 2013
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
08 Юли 2013
trans.gif
Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
05 Юли 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти.
05 Юли 2013
trans.gif
Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава 8а от ЗОП, с предмет: <br><br>„Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”
02 Юли 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:· реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; · реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; · реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; · реставрация и консервация на оранжерии. обособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”
01 Юли 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност за дейността на българския Солвит център, Съвета по европейските въпроси и координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (ЕС)”
01 Юли 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
24 Юни 2013
trans.gif
Коригирана документация за участие в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
13 Юни 2013
trans.gif
ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
11 Юни 2013
trans.gif
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик за мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство „Евксиноград”
07 Юни 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик за мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство „Евксиноград"
06 Юни 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
30 Май 2013
trans.gif
Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка по реда на Глава 8а с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”
28 Май 2013
trans.gif
Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка по реда на Глава 8 ”a” с предмет: „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници и поддръжка на декоративна растителност и озеленени площи в сградата на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“
28 Май 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на доставчик за мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство „Евксиноград”
22 Май 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Осигуряване на информация и публичност за дейността на българския Солвит център, Съвета по европейските въпроси и координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (ЕС)“, в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз (КСРБЕС)
22 Май 2013
trans.gif
На 22.05.2013 г. (сряда) от 14.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни уреди за нуждите на винарска изба ''Евксиноград'' в стопанство „Евксиноград”
21 Май 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата“
18 Май 2013
trans.gif
За изпълнител на обществената поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: «Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с доставка на резервни части за налична копирна техника на администрацията на МС в сградата на МС, административната сграда на ул. „Сердика“ 6-8 и на ЦИК в сградата на пл. „Княз Александър I“ 1“ е определен участникът «Тимекс БГ» ООД
15 Май 2013
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БУНГАЛА НА ПЛАЖА В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД”
14 Май 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служители от неговата администрация”
14 Май 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни уреди за нуждите на винарска изба „Евксиноград“ в стопанство „Евксиноград“
14 Май 2013
trans.gif
Обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители през 2013 г." - документация
11 Май 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРДМЕТ „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
07 Май 2013
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
07 Май 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
30 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата"
29 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
29 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
29 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата"
29 Април 2013
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
29 Април 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, във връзка със сключено Рамково споразумение на Министерството на финансите (Централен орган за обществени поръчки (ЦООП) № С-16/03.10.2012 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации, съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на МС от 04.06.2010 г., изм. С ПМС № 87 от 02.05.2012 г. и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 1 – „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, изм. с Допълнително споразумение към № С-16/23.11.2012 г. на Министерството на финансите (Централен орган за обществени поръчки (ЦООП)
29 Април 2013
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на информация и публичност за дейността на българския Солвит център, Съвета по европейските въпроси и координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (ЕС)“, в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз (КСРБЕС)
26 Април 2013
trans.gif
Съобщение за допусната техническа грешка В Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата“
26 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата“
25 Април 2013
trans.gif
Съобщение за допусната техническа грешка в публична покана с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет“
24 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет:„ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
24 Април 2013

 

trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ УРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА "EВКСИНОГРАД", В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД”
23 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата“
22 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
22 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
19 Април 2013
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”
18 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:·реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;·реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;·реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;.реставрация и консервация на оранжерии<br>обособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”
16 Април 2013
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с доставка на резервни части за налична копирна техника на администрацията на МС в сградата на МС, административната сграда на ул. „Сердика“ 6-8 и на ЦИК в сградата на пл. „Княз Александър I“ 1”
16 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи, изпълнявани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество” Обособена позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация на семинари, публични събития, конференции и работни срещи по проект BG 01 „Техническа помощ и фонд за двустранни отношения на национално ниво“, финансиран по ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 – 2014 г.”
16 Април 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции
12 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари, публични събития, конференции и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по обособени позиции“
11 Април 2013
trans.gif
Документация относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и доставка на информационни, рекламни и други материали”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, проект № 0081-ЦИО-2.1 „Осигуряване на развитие и функциониране на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”, доставка на информационни, рекламни и промоционални материали, финансирани със средства от Фонд Техническа помощ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект BG 01 „Техническа помощ и Фонд за двустранно сътрудничество на национално ниво“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. и дизайн, изработка и доставка на информационни, рекламни и промоционални материали по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата
10 Април 2013
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва: реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; реставрация и консервация на оранжерии. Oбособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”
09 Април 2013
trans.gif
Съобщение за отворени ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
08 Април 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва: реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; реставрация и консервация на оранжерии. обособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”
08 Април 2013
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници и поддръжка на декоративна растителност и озеленени площи в сградата на Министерския съвет и Комплекс „Бояна"
08 Април 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
05 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
04 Април 2013
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи, изпълнявани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество” Обособена позиция 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация на семинари, публични събития, конференции и работни срещи по проект BG 01 „Техническа помощ и фонд за двустранни отношения на национално ниво“, финансиран по ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 – 2014 г.”
03 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
03 Април 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
03 Април 2013
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за копиране и отпечатване на изборни книжа (протоколи на секционните избирателни комисии по смисъла на Изборния кодекс) за нуждите на секционните избирателни комисии”
29 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк"
29 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз”
26 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз”
25 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз”
21 Март 2013
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служители от неговата администрация"
20 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители през 2013 г., по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване, Позиция 2 – Изработка и доставка на изборни книжа и други печатни материали, Позиция 3 – Изработка и доставка на печати на секционните избирателни комисии и восъчни печати на районните избирателни комисии”
19 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз”
19 Март 2013
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва - реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ; реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”; реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“; реставрация и консервация на оранжерии. Oбособена позиция № 2: „СМР за паркоустрояване и благоустрояване на парка на Дворец „Евксиноград”, доставка и монтаж на паркови елементи”
18 Март 2013
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни книжа и материали за провеждане на изборите за народни представители през 2013 г., по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване; Позиция 2 – Изработка и доставка на изборни книжа и други печатни материали; Позиция 3 – Изработка и доставка на печати на секционните избирателни комисии и восъчни печати на районните избирателни комисии”
12 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: "Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз"
11 Март 2013
trans.gif
Публична покана за обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Поддръжка и обновяване на софтуерната система Archimed eProcess за управление на документи”
07 Март 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Изграждане и последващо функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни центрове и неговата поддръжка”, финансирана по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”
04 Март 2013
trans.gif
Коригирана документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз"
26 Февруари 2013
trans.gif
Документация относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и последващо функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни центрове и неговата поддръжка”, финансирана по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”
13 Февруари 2013
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и разработване на Географска информационна система за управление на средствата от Европейския съюз"
12 Февруари 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на технически модули и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
08 Февруари 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: ˝Организиране и провеждане на годишни информационни събития, във връзка с проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
07 Февруари 2013
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
29 Януари 2013
trans.gif
Съобщение
29 Януари 2013
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
21 Януари 2013
trans.gif
Съобщение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“, във връзка със сключено Рамково споразумение на Министерство на финансите (Централен орган за обществени поръчки (ЦООП) № С-17/03.10.2012 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации, съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на МС от 04.06.2010 г., изм. С ПМС № 87 от 02.05.2012 г. и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 2 – „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“, изм. с Допълнително споразумение към № С-17/23.11.2012 г. на Министерство на финансите (Централен орган за обществени поръчки (ЦООП)
18 Януари 2013
trans.gif
Съобщение
16 Януари 2013
trans.gif
Съобщение
11 Януари 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.” с три обособени позиции
02 Януари 2013
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на технически модули и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
20 Декември 2012
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на технически модули и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
19 Декември 2012
trans.gif
Класиране на участниците в обществената поръчка, възлагана чрез публична покана по реда на Глава осма „а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за служебните автомобили на администрацията на Министерския съвет (МС) и на обектите, ползвани и управлявани от МС, за 2013г.“
18 Декември 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
18 Декември 2012
trans.gif
Съобщение за класиране на участниците в обществена поръчка по реда на Глава 8а с предмет: „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за Администрацията на Министерския съвет през 2013г.“
14 Декември 2012
trans.gif
документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за периода 1.02.2013 г. до 31.01.2014 г.”, с три обособени позиции
14 Декември 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501”
07 Декември 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
06 Декември 2012
trans.gif
Съобщение
05 Декември 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: ˝Организиране и провеждане на годишни информационни събития, във връзка с проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
04 Декември 2012
trans.gif
Обява за конкурс
03 Декември 2012
trans.gif
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на книжа и материали за провеждане на национален референдум през 2013 г., по обособени позиции, както следва: Позиция 1 – Изработка и доставка на бюлетини за гласуване в националния референдум през 2013 г. ; Позиция 2 – Изработка и доставка на книжа и други печатни материали за националния референдум през 2013 г.; Позиция 3 – Изработка и доставка на пликове за гласуване и на пликове за протоколи на секционните избирателни комисии
30 Ноември 2012
trans.gif
Съобщение
29 Ноември 2012
trans.gif
Публична покана с предмет „Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за служебните автомобили на администрацията на Министерския съвет (МС) и на обектите, ползвани и управлявани от МС, за 2013 г.“
29 Ноември 2012
trans.gif
Публична покана с предмет: „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за Администрацията на Министерския съвет през 2013г.“
23 Ноември 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по ЛОТ 1 „Доставка, инсталация и интеграция на специализирана система за гласови и видео комуникации за нуждите на изградената система за свързаност на комуникационно-информационния възел на Министерския съвет с други министерства, ведомства и областните администрации”; ЛОТ 3 - „Доставка на мрежово оборудване за обновяване и разширяване на съществуващата локална мрежа на Министерския съвет в сградата на ул. Сердика № 8а”
23 Ноември 2012
trans.gif
Класиране на участниците в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от закона за обществените поръчки чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на анализ за развитието на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в програмния период 2014-2020 г. (ИСУН 2020)”, по проект № 0081-ЦКЗ-2.1. „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”
20 Ноември 2012
trans.gif
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на анализ на изискванията за информационна сигурност в администрацията на Министерския съвет, Съвета на ЕС и международно - признати стандарти за информационна сигурност като COBIT и ISO27002 или техен еквивалент и създаване на проект на правила и процедури за информационна сигурност на системите EUnet и ИнфраСолв, съответстващи на тези изисквания” по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
20 Ноември 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по ЛОТ 2 - „Доставка на принтери по стандарта TEMPEST (защитени от магнитни излъчвания) за регистратурите за класифицирана информация в Министерския съвет”
16 Ноември 2012
trans.gif
Съобщение по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационна кампания „Европа във Вашия град”
05 Ноември 2012
trans.gif
Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Абонаментно пълно сервизно обслужване и поддръжка с доставка на резервни части и консумативи на 3 (три) бр. черно-бели производствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501”
05 Ноември 2012
trans.gif
Съобщение
05 Ноември 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: ЛОТ 1 „Доставка, инсталация и интеграция на специализирана система за гласови и видео комуникации за нуждите на изградената система за свързаност на комуникационно-информационния възел на Министерския съвет с други министерства, ведомства и областните администрации”; ЛОТ 2 - „Доставка на принтери по стандарта TEMPEST (защитени от магнитни излъчвания) за регистратурите за класифицирана информация в Министерския съвет” и ЛОТ 3 - „Доставка на мрежово оборудване за обновяване и разширяване на съществуващата локална мрежа на Министерския съвет в сградата на ул. Сердика № 8а”
02 Ноември 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ˝Организиране и провеждане на годишни информационни събития, във връзка с проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"
30 Октомври 2012
trans.gif
Oтговор на въпрос, постъпил във връзка с обществена поръчка с предмет „Дейности по информация и публичност по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
29 Октомври 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.” по проект №0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)
26 Октомври 2012
trans.gif
Класиране на участниците в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки чрез публична покана с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и сградата на Министерския съвет”
19 Октомври 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), изпълняван от администрацията на Министерския съвет
16 Октомври 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ЛОТ 1 - „Доставка, инсталация и интеграция на специализирана система за гласови и видео комуникации за нуждите на изградената система за свързаност на комуникационно-информационния възел на Министерския съвет с други министерства, ведомства и областните администрации” ЛОТ 2 - „Доставка на принтери по стандарта TEMPEST (защитени от магнитни излъчвания) за регистратурите за класифицирана информация в Министерския съвет” ЛОТ 3 - „Доставка на мрежово оборудване за обновяване и разширяване на съществуващата локална мрежа на Министерския съвет в сградата на ул. Сердика № 8а”
12 Октомври 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по информация и публичност по проект „Усъвършенствана координация и системи за мониторинг при изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
11 Октомври 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хигиенни консумативи и материали” по обособени позиции, както следва:I обособена позиция: “Доставка на санитарни консумативи, съвместими с монтираните и действащи дозатори „Хаглайтнер”; II обособена позиция: „Доставка на почистващи препарати и тоалетни продукти”; III обособена позиция: „Доставка на материали и инструменти за почистване”
10 Октомври 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”, по проект № 0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)
09 Октомври 2012
trans.gif
Информация за избор на изпълнител по обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне заявление за оказване на консултантска помощ и критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти изпълняващи инфраструктурни проекти и пилотно предоставяне на консултантски услуги на бенефициенти изпълняващи инфраструктурни проекти, съфинансирани от ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда” по проект № 0086 – ЦКЗ – 1.5 „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”
08 Октомври 2012
trans.gif
„Съобщение за класиране на кандидатите в обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)”
05 Октомври 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава Осма „А” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подпомагане на ЦКЗ при изготвяне на Стратегическия доклад съгласно проект № 0025-ЦКЗ-1.1 „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” и се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ 2007 - 2013” (ОПТП), с фокус върху приноса на Стратегическите инструменти за социално-икономическото развитие на Република България”
05 Октомври 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
28 Септември 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции
24 Септември 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
24 Септември 2012
trans.gif
Решение за промяна по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)“<br> <br>
14 Септември 2012
trans.gif
Решение за промяна по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
14 Септември 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и сградата на Министерския съвет”
04 Септември 2012
trans.gif
Решение за промяна по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции
31 Август 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по информация и публичност по проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
28 Август 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), изпълняван от администрацията на Министерския съвет
28 Август 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „А” от Закона за обществените поръчки” с предмет „Изготвяне на анализ за развитието на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в програмния период 2014-2020 г. (ИСУН 2020)”
24 Август 2012
trans.gif
Съобщение относно прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и сградата на Министерския съвет”
21 Август 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „А” от Закона за обществените поръчки” с предмет: „Изготвяне заявление за оказване на консултантска помощ и критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти изпълняващи инфраструктурни проекти и пилотно предоставяне на консултантски услуги на бенефициенти изпълняващи инфраструктурни проекти, съфинансирани от ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда” по проект № 0086 – ЦКЗ – 1.5 „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”
20 Август 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции
16 Август 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационна кампания „ЕВРОПА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД”
15 Август 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)”
14 Август 2012
trans.gif
Решение за промяна по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции
13 Август 2012
trans.gif
Решение за промяна на обявлението и документацията по обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
07 Август 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура по Закона обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) по обособени позиции: І. обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за обмен на експертиза с Генералния секретариат по европейските въпроси (ГСЕВ) към министър-председателя на Република Франция”, ІІ. обособена позиция: „Предоставяне на консултантски услуги за изследване на нормативната уредба и практики при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за изграждане на стратегии за влияние и ефективна защита на националния интерес в ЕС” и III. обособена позиция: „Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на Консултативен център”
30 Юли 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
30 Юли 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
25 Юли 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
24 Юли 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в апартаменти от жилищния фонд на АМС и сградата на Министерския съвет”
16 Юли 2012
trans.gif
Съобщение за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти
06 Юли 2012
trans.gif
Съобщение
06 Юли 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс „Бояна”, управляван от администрацията на Министерския съвет”
06 Юли 2012
trans.gif
Съобщение за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти
05 Юли 2012
trans.gif
Съобщение за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти:
03 Юли 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава Осма „А” от ЗОП за обществена поръчка „Доставка на стъклени бутилки за вино и ракия за нуждите на винарска изба „Евксиноград”, Стопанство „Евксиноград”, предоставено за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет”
29 Юни 2012
trans.gif
На 28 юни 2012 г. от 11.00 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. „Дондуков” № 1 ще се проведе публично заседание по отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС)"
26 Юни 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”
25 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
22 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти
20 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за публично отваряне и оповестяване на ценови оферти
20 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
20 Юни 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
18 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
18 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
06 Юни 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава 8 „А” от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс Бояна, управляван от администрацията на Министерския съвет”
06 Юни 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
06 Юни 2012
trans.gif
Класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава 8 а от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обекти за представителни и социални нужди, предоставени на Министерския съвет”
04 Юни 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава 8 „А” от ЗОП за обществена поръчка с предмет: “Ремонт и реконструкция на система за БГВ чрез слънчева инсталация за топла вода с принудителна циркулация (затворена индиректна схема), съгласно технически проект, част „Топлоснабдяване“ и одобрена количествена сметка”
28 Май 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
21 Май 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
21 Май 2012
trans.gif
Публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП за обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”
18 Май 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка, доразвиване и оптимизация на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg”
17 Май 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
16 Май 2012
trans.gif
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обекти за представителни и социални нужди, предоставени на Министерския съвет”
10 Май 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на оферти по ОП „Извършване на медиен мониторинг и контент анализи” във връзка с Проект № 0041-ЦИО-3.1. „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникацонния план на ОПТП"
27 Април 2012
trans.gif
Публична покана за възлагане на обществена поръчка в изпълнение на Проект по ОПАК № КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” с бенефициент Администрацията на Министерския съвет
19 Април 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА удължАВАНЕ срока за работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности по информация и публичност по проект „Провеждане на оптимизация на държавни институции”
18 Април 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП (включва административна проверка и проверка „на място”) и Верификация на разходите по Фонд Техническа помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество˝
17 Април 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Извършване на средносрочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ”
02 Април 2012
trans.gif
Удължен е срокът за работата на Kомисия по обществена поръчка с предмет „Дейности за информация и публичност по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
02 Април 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
27 Март 2012
trans.gif
разяснение по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на система за планиране на човешките ресурси и мобилност в държавната администрация” в изпълнение на проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
27 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Дейности за информация и публичност по проекти, осъществявани с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции: І. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“; ІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”; ІІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
27 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от администрацията на Министерския съвет, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции: І. Обособена позиция по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, ІІ. Обособена позиция по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“, ІІІ. Обособена позиция по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, ІV. Обособена позиция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
27 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
23 Март 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
23 Март 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти на допуснатите участници в Обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво-газъол за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерски съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи"
20 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Извършване на медиен мониторинг и контент анализи” във връзка с Проект №0041-ЦИО-3.1 „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ”
19 Март 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на оферти на ОП с предмет: "Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България"
16 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на система за планиране на човешките ресурси и мобилност в държавната администрация” в изпълнение на проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
16 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения - условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
13 Март 2012
trans.gif
Разяснения по обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност по проекти, осъществявани с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции: І. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“; ІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”; ІІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
13 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и офис техника и удължена гаранционна поддръжка на част от техниката, разделена на четири обособени позиции
12 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП (включва административна проверка и проверка „на място”) и Верификация на разходите по Фонд Техническа помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество˝
12 Март 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ
12 Март 2012
trans.gif
Разяснения за обществена поръчка с предмет „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
12 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
09 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
08 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество”
07 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество”
01 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество”
06 Март 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
05 Март 2012
trans.gif
Съобщение
27 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП (включва административна проверка и проверка „на място”) и Верификация на разходите по Фонд Техническа помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество˝
27 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Дейности за информация и публичност по проекти, осъществявани с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” по обособени позиции: І. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“; ІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”; ІІІ. Обособена позиция „Дейности за информация и публичност по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и настройка на софтуер за създаване на система за организация на работния процес в Централното координационно звено (ЦКЗ), техническа поддръжка на софтуера и провеждане на обучения на служителите от ЦКЗ за работа със софтуера“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ 2007 – 2013” (ОПТП), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подпомагане на процеса по изготвяне на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”, по проект №0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ˝ Извършване на средносрочна оценка на ОПТП ˝, във връзка с проект „Извършване на средносрочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
24 Февруари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво”, разделена на 3 обособени позиции
24 Февруари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Логистика при реализиране на дейности по организация на обучения, семинари и работни срещи по проекти, изпълнявани от Министерски съвет по Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013” и Българо-швейцарската програма за сътрудничество”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, доразвиване и оптимизация на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на медиен мониторинг и контент анализи”във връзка с Проект №0041-ЦИО-3.1 „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бюджетна линия: BG051PO002/11/3.1-07 Съгласно договор с рег. номер: КБ 11-31-2/13.10.2011 г., сключен между Министерството на финансите и администрацията на Министерския съвет
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС)”
24 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на система за планиране на човешките ресурси и мобилност в държавната администрация” в изпълнение на проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
23 Февруари 2012
trans.gif
ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
23 Февруари 2012
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Провеждане на редовни и изнесени обучения и семинари за бъдещи и настоящи потребители на ИСУН”
23 Февруари 2012
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открит конкурс по Наредбата за малки обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от администрацията на Министерския съвет, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции: І. Обособена позиция по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, ІІ. Обособена позиция по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“, ІІІ. Обособена позиция по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, ІV. Обособена позиция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
23 Февруари 2012
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
21 Февруари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво”, разделена на 3 обособени позиции
22 Февруари 2012
trans.gif
Съобщение
20 Февруари 2012
trans.gif
Документация за открита процедура с предмет: „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” по проект № 0086-ЦКЗ-1.5. „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ””
20 Февруари 2012
trans.gif
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво – газьол за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи.”
17 Февруари 2012
trans.gif
„Доставка на компютърна и офис техника и удължена гаранционна поддръжка на част от техниката, разделена на четири обособени позиции: <br>І. Oбособена позиция: Компютърна и офис техника по проект № 0042-ЦКЗ-1.1 „Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите в Централното координационно звено”; <br>ІІ. Oбособена позиция: Компютърна и офис техника по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”; <br>ІІІ. Oбособена позиция: Компютърна техника по проект № 0040-ЦКЗ-2.2 „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН”;<br>ІV. Oбособена позиция: Компютърна техника по проект № 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg.”
17 Февруари 2012
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България
16 Февруари 2012
trans.gif
Документация за обществена поръчка ПО ЗОП, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ, С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИКА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2007-2013” И БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО”
15 Февруари 2012
trans.gif
Съобщение за прекратяване на малка обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обекти за представителни и социални нужди, предоставени на Министерския съвет"
15 Февруари 2012
trans.gif
Документация за обществена поръчка с предмет „Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво”, разделена на три обособени позиции
09 Февруари 2012
trans.gif
Съобщение за класиране на кандидатите в малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на стенни климатизатори за помещения, намиращи се в сградата на министерския съвет”
02 Февруари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”
21 Януари 2012
trans.gif
Покана за набиране на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”
21 Януари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
13 Януари 2012
trans.gif
<br>Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция I – “Компютърна техника за АМС”; Обособена позиция II – „Компютърна техника за ЦИК”; Обособена позиция III – “Компютърна техника по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”” и Обособена позиция IV – „Компютърна техника за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на безхартиените заседания на Министерския съвет”
10 Януари 2012
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника разделена на четири обособени позиции: Обособена позиция I – “Компютърна техника за АМС”; Обособена позиция II – „Компютърна техника за ЦИК”; Обособена позиция III – “Компютърна техника по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”” и Обособена позиция IV – „Компютърна техника за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на безхартиените заседания на Министерския съвет”
09 Януари 2012
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ С ВКЛЮЧЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА CISCO IRONPORT МОДЕЛ С150 ЗА БОРБА СЪС „СПАМ” ТРАФИКА, ГЕНЕРИРАН КЪМ ПОЩЕНСКИЯ СЪРВЪР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”
06 Януари 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
06 Януари 2012
trans.gif
Съобщение за отваряне на оферти
04 Януари 2012
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ"
27 Декември 2011
trans.gif
Разяснения по документация за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
23 Декември 2011
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: Дейности за информация и публичност по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
23 Декември 2011
trans.gif
Документация за обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”
22 Декември 2011
trans.gif
Разяснение 1 по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
20 Декември 2011
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ"
19 Декември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти за малка обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕННИ КЛИМАТИЗАТОРИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАМИРАЩИ СЕ В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
19 Декември 2011
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Дейности за информация и публичност по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
15 Декември 2011
trans.gif
Документация за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”
15 Декември 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
12 Декември 2011
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС), ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1.02.2012 Г. ДО 31.01.2013 Г.”
09 Декември 2011
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка и монтаж на офис обзавеждане”, финансирана по проекти № 0039-ЦИО-3.3 Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси” и Проект № 0040-2.2 „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”
09 Декември 2011
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС), ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1.02.2012 Г. ДО 31.01.2013 Г.”
07 Декември 2011
trans.gif
Срокът за събиране на оферти за малка обществена поръчка с предмет „Закупуване на лицензи с включено сервизно обслужване на Cisco Ironport модел с150 за борба със „спам” трафика, генериран към пощенския сървър на Министерския съвет” се удължава до 9 декември 2011 г.
05 Декември 2011
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника, разделена на четири обособени позиции”
05 Декември 2011
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”
01 Декември 2011
trans.gif
Съобщение
29 Ноември 2011
trans.gif
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 И ЧЛ. 2В ОТ НВМОП ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2012 г.”
28 Ноември 2011
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДИ, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС), ПОЛЗВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1.02.2012 Г. ДО 31.01.2013 Г”
25 Ноември 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
22 Ноември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти
22 Ноември 2011
trans.gif
Разяснение към малка обществена поръчка
21 Ноември 2011
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служители от неговата администрация”
21 Ноември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ С ВКЛЮЧЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА CISCO IRONPORT МОДЕЛ С150 ЗА БОРБА СЪС „СПАМ” ТРАФИКА, ГЕНЕРИРАН КЪМ ПОЩЕНСКИЯ СЪРВЪР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
18 Ноември 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
18 Ноември 2011
trans.gif
Покана за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на непрекъсваеми енергийни източници - UPS 3000 VA”
18 Ноември 2011
trans.gif
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ.2В ОТ НВМОП ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатизатори”
16 Ноември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЕКТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
16 Ноември 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11 Ноември 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
09 Ноември 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура на малка обществена поръчка
07 Ноември 2011
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ”
03 Ноември 2011
trans.gif
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации ”
31 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
25 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
21 Октомври 2011
trans.gif
„Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служители от неговата администрация”
20 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
18 Октомври 2011
trans.gif
„Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на 3 (три) бр. призводствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501” с доставка на резервни части и консумативи”
18 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
17 Октомври 2011
trans.gif
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – WWW.GOVERNMENT.BG ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА БАЛАНС НА НАТОВАРВАНЕТО НА СЪРВЪРИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 18 ОКТОМВРИ 2011 Г.
14 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
12 Октомври 2011
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕС+ (27-ТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, КАКТО И ДЪРЖАВИТЕ-КАНДИДАТКИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТКИ ОТ РЕГИОНА) С УЧАСТИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ПОСОЛСТВА”
06 Октомври 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за Обект „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”
04 Октомври 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: Подобряване на свързаността на интернет страницата на Министерския съвет – www.government.bg чрез създаване на система за баланс на натоварването на сървърите
03 Октомври 2011
trans.gif
Срокът за подаване на оферти за доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил се удължава до 7 октомври 2011г.
28 Септември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: Организиране на изложение за представяне на културното разнообразие на ЕС+ (27-те държави-членки, както и държавите-кандидатки и потенциални кандидатки от региона) с участието на съответните посолства
26 Септември 2011
trans.gif
Обява на Централната избирателна комисия
16 Септември 2011
trans.gif
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА БУНГАЛА НА ПЛАЖА В СТОПАНСТВО ЕВКСИНОГРАД СЕ УДЪЛЖАВА ДО 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
14 Септември 2011
trans.gif
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОДОБРЯВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА В РАБОТАТА НА УО НА ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ №0037-УО-1.4 „ПОДПОМАГАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
13 Септември 2011
trans.gif
Съобщение
08 Септември 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов автомобил”
08 Септември 2011
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет “Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
08 Септември 2011
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет „Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020” по проект №0036-ЦКЗ-3.2 „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
03 Септември 2011
trans.gif
ЦИК обявява конкурс за възлагане на компютърна обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и за издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
03 Септември 2011
trans.gif
Съобщение за кандидатите по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”
03 Септември 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
31 Август 2011
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И АРАНЖИРОВКА НА ЦВЕТЯ, ЗЕЛЕНИНА, БУКЕТИ, ВЕНЦИ, КОШНИЦИ И ПОДДРЪЖКА НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И КОМПЛЕКС „БОЯНА”
30 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стари, изготвяне на проекти, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизна поддръжка на нови пътнически асансьорни уредби в почивна база на Министерски съвет, намираща се к.к „Слънчев бряг”
30 Август 2011
trans.gif
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ.2В ОТ НВМОП ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на мебели и обзавеждане на бунгала на плажа в стопанство Евксиноград”
29 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността в работата на УО на ОП „Техническа помощ”
26 Август 2011
trans.gif
Разяснение по обществена поръчка с предмет: „Аналитично подпомагане на изготвянето на Националната програма за развитие и стратегически оценки” по проект № 0036-ЦКЗ-3.2.“Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)”
26 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на изборни бюлетини и книжа за изборите през 2011 г., разделена на 3 обособени позиции”
25 Август 2011
trans.gif
Покана за представяне на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, с предмет: „Избор на ръководител на проект: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., отворена схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-04/2011 г.
24 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализиране на документ Наръчник на бенефициента, организиране и провеждане на обучения/семинари˝, с две обособени позиции”
19 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020” по проект №0036-ЦКЗ-3.2 „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)”
19 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура с предмет „Аналитично подпомагане на изготвянето на Националната програма за развитие и стратегически оценки” по проект №0036-ЦКЗ-3.2 „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)”
19 Август 2011
trans.gif
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ.2В ОТ НВМОП ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРОЕКТИРАНЕ В ИДЕЙНА И РАБОТНА ФАЗА НА „РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) – СТОПАНСТВО ЕВКСИНОГРАД”
19 Август 2011
trans.gif
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”
18 Август 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от НВМОП за малка обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на печати за секционните избирателни комисии за изборите през 2011 г.”
15 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на прозрачни избирателни урни за изборите през 2011 г.”
12 Август 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за Обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”
12 Август 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
04 Август 2011
trans.gif
Разяснение към процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника, разделена на три обособени позиции”
03 Август 2011
trans.gif
Разяснение към процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника, разделена на три обособени позиции”
28 Юли 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
27 Юли 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
26 Юли 2011
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка
18 Юли 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника разделена на три обособени позиции”
18 Юли 2011
trans.gif
Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка
12 Юли 2011
trans.gif
Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка
08 Юли 2011
trans.gif
Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на техника и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на Европейския съюз в България”, финансирана по Проект № 0047-ЦКЗ-2.4. - „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН” със средства от Оперативна програма „Техническа помощ”
24 Юни 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външна професионална помощ при осъществяването на предварителен контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства по Оперативна програма „Техническа помощ”
23 Юни 2011
trans.gif
Съобщение
21 Юни 2011
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет „Организиране на публични събития, конференции, обучения и семинари“
16 Юни 2011
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет „Ремонт на фасадата на хотел „Тунела” в Стопанство „Евксиноград”, предоставено за ползване и управление на Министерския съвет”
16 Юни 2011
trans.gif
Разяснение по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка
15 Юни 2011
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
15 Юни 2011
trans.gif
Съобщение
13 Юни 2011
trans.gif
Разяснение по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка
03 Юни 2011
trans.gif
Разяснение по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на изпълнението на структурните инструменти съгласно заложените цели в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”
30 Май 2011
trans.gif
На 27 май 2011 г. /петък/ в 10.00 ч. в сградата на Министерския съвет ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в малка обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на сгради, намиращи се в обекти, управлявани от администрацията на Министерския съвет, разделена на 2 обособени позиции: І-ва обособена позиция „Ремонт на покриви на сгради, намиращи се в Стопанство „Евксиноград” и ІІ-ра обособена позиция „Ремонт на покриви на сгради, намиращи се в обект „Шабла” и Комплекс „Бояна”
25 Май 2011
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет (МС) и на служителите от неговата администрация”
11 Май 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с доставка на резервни части за налична копирна техника на администрацията на Министерския съвет
11 Май 2011
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти съгласно заложените цели в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., по проект № 0025-ЦКЗ-1.1 – „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
10 Май 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти за малка обществена
05 Май 2011
trans.gif
Срокът за подаване на оферти за доставка на материали и инструменти за почистване се удължава до 13 май 2011 г.
21 Април 2011
trans.gif
Покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на дейностите на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, насочен към въвеждането на комплексно административно обслужване
21 Април 2011
trans.gif
Разяснение по малка обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на сгради, намиращи се в обекти, управлявани от администрацията на Министерския съвет
21 Април 2011
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС) и „Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)”
21 Април 2011
trans.gif
Разяснения по малка обществена поръчка
15 Април 2011
trans.gif
Съобщение до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: Ремонт на фасадата на хотел „Тунела” в Стопанство „Евксиноград”, предоставено за ползване и управление на Министерския съвет
14 Април 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
11 Април 2011
trans.gif
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ФАСАДАТА НА ХОТЕЛ „ТУНЕЛА” В СТОПАНСТВО „ЕВКСИНОГРАД”
05 Април 2011
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕКРАТЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ В НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА 2007-2013 Г.
05 Април 2011
trans.gif
Документация за участие в малка обществена поръчка
28 Март 2011
trans.gif
Покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на дейностите на проект по Оперативна програма "Административен капацитет”, насочен към развитието и приложението на стажантски програми в държавната администрация
25 Март 2011
trans.gif
Покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на дейностите на проект по Оперативна програма "Административен капацитет”, насочен към повишаване на ефективността на човешките ресурси в държавната администрация
25 Март 2011
trans.gif
Покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на дейностите по проект „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на устройственото планиране и реализацията на инвестиционните проекти и чрез развитие на електронното управление на инвестиционния процес"
25 Март 2011
trans.gif
Разяснения по малка обществена поръчка с предмет: Верификация на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма „Техническа помощ”(ОПТП), по които Управляващият орган (УО) е бенефициент”
22 Март 2011
trans.gif
Съобщение за малка обществена поръчка за Верификация на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма „Техническа помощ”, по които Управляващият орган е бенефициент” – срокът за подаване на оферти се удължава до 25.03.2011 г.
22 Март 2011
trans.gif
Съобщение
16 Март 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет „Верификация на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма „Техническа помощ”, по които Управляващият орган е бенефициент”, финансирана по проект 0028-УО-1.4 „Осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ”
15 Март 2011
trans.gif
Покана за представяне на индикативни оферти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. Целта на процедурата е „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
15 Март 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Ремонт на помещения в сградата на Министерския съвет и жилища на ведомствения фонд на Министерския съвет”
08 Март 2011
trans.gif
8 март – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
02 Март 2011
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”
01 Март 2011
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет “Застраховки „Злополука на лицата в МПС” и „Каско – всички рискове” на моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет и от обектите към МС”
28 Февруари 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура на малка обществена поръчка
28 Февруари 2011
trans.gif
Документация за обществена поръчка с предмет “Застраховки „Злополука на лицата в МПС” и „Каско – всички рискове” на моторни превозни средства, ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет и от обектите към МС”
21 Февруари 2011
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет”
14 Февруари 2011
trans.gif
10 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
08 Февруари 2011
trans.gif
Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво (бензин А95Н, бензин А98Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на МС”
24 Януари 2011
trans.gif
Съобщение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
13 Януари 2011
trans.gif
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 2В ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА СТАЦИОНАРНА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА НА ДЕСТИЛЕРИЯТА НА ВИНАРСКА ИЗБА „ЕВКСИНОГРАД”
12 Януари 2011
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет „Оценка на изпълнението на структурните инструменти съгласно заложените цели в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”
07 Януари 2011
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет „Верификация на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП), по които Управляващият орган (УО) е бенефициент”
07 Януари 2011
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет „Доставка на хигиенни консумативи и материали” с 4 обособени позиции
05 Януари 2011
trans.gif
Разяснения към документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на изпълнението на структурните инструменти съгласно заложените цели в националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.”
03 Януари 2011
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет „Доставка на хигиенни консумативи и материали” с 4 обособени позиции
28 Декември 2010
trans.gif
Покана за малка обществена поръчка с предмет „Верификация на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма „Техническа помощ”, по които Управляващият орган е бенефициент”, финансирана по проект 0028-УО-1.4 „Осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ”
27 Декември 2010
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
22 Декември 2010
trans.gif
Разяснение към документацията за обществената поръчка с предмет „Доставка на хигиенни консумативи и материали” с 4 обособени позиции
21 Декември 2010
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
17 Декември 2010
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти съгласно заложените цели в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., по проект № 0025-ЦКЗ-1.1 – „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
17 Декември 2010
trans.gif
Съобщение за отваряне на ценови оферти
16 Декември 2010
trans.gif
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи и материали” с 4 обособени позиции
14 Декември 2010
trans.gif
Съобщение за обществените поръчки за застраховане
14 Декември 2010
trans.gif
Разяснение за обществената поръчка за имуществено застраховане
13 Декември 2010
trans.gif
Покана за малка обществена поръчка с предмет: Комплексно изграждане на кабелна свързаност с две работни места, оборудвани с IP телефони на територията на областните администрации
10 Декември 2010
trans.gif
Покана за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно оборудване за пренос на глас за нуждите на Министерския съвет и областните администрации”
10 Декември 2010
trans.gif
Разяснение за обществената поръчка за постелъчен инвентар
09 Декември 2010
trans.gif
Разяснение за обществената поръчка за постелъчен инвентар
08 Декември 2010
trans.gif
Покана за събиране на три оферти по реда на чл.2, ал1, т.2 и чл.2а, ал.1 и ал.3, т.1, т.2 и чл.2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, с предмет „Доставка на медицинска апаратура за СОК „Лозенец”
06 Декември 2010
trans.gif
Съобщение
06 Декември 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за застраховане на имущество
03 Декември 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за Застраховане на моторни превозни средства - “Гражданска отговорност”, „Злополука на лицата в МПС”и “Каско – всички рискове” за служебните автомобили на администрацията на Министерския съвет и на обектите, ползвани и управлявани от МС
03 Декември 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за Доставка на постелъчен инвентар
01 Декември 2010
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ „Ремонтни строително-монтажни работи на почивна база в к. к. Боровец, предоставена за ползване и управление на Министерския съвет”
29 Ноември 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти за малка обществена поръчка с предмет: „ОХРАНА НА ОБЕКТ – НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПОЧИВНА БАЗА – ХОТЕЛ „ЕВРОПА”, НАХОДЯЩ СЕ В К.К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”
22 Ноември 2010
trans.gif
Документация относно: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи на почивна база в к. к. Боровец, предоставена за ползване и управление на Министерския съвет”
19 Ноември 2010
trans.gif
Писмо за разяснения относно открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”
16 Ноември 2010
trans.gif
„Писмо за разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво – газьол 0.1 % S за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи за 2011 г.”
16 Ноември 2010
trans.gif
Покана за участие в малка обществена поръчка с предмет „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2011 г.”.
16 Ноември 2010
trans.gif
Документация за обществена поръчка с предмет: „Застраховане на сгради, имущество, земеделски култури и моторни превозни средства (МПС), ползвани и управлявани от администрацията на Министерския съвет за 2011 г.”
12 Ноември 2010
trans.gif
Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”, по проект № 0018-ЦИО-3.2. „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
01 Ноември 2010
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за комуникационна свързаност между сградата на Министерския съвет и сградите на областните администрации”
29 Октомври 2010
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво – газьол 0.1 % S за отопление на обектите, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи за 2011 г.”
27 Октомври 2010
trans.gif
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на 2 (два) бр. призводствени копирни машини „Konica Minolta biznub pro 1050 – системна конфигурация 3” и цветна производствена копирна машина „Konica Minolta biznub pro C 6501” с доставка на резервни части и консумативи”.
20 Октомври 2010
trans.gif
Покана за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци, кошници и поддържане на декоративната растителност и озеленени площи в сградата и градината на Министерския съвет, Комплекс „Бояна” и Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец".
07 Октомври 2010
trans.gif
Съобщение до участниците в процедурата за изпълнение на Строително-ремонтни работи
06 Октомври 2010
trans.gif
27 септември – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
21 Септември 2010
trans.gif
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за малка обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на техническа обезпеченост чрез система за баланс на натоварването с цел подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg”
20 Септември 2010
trans.gif
15 септември – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
14 Септември 2010
trans.gif
ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС С ПРЕДМЕТ „Строително-ремонтни работи в обекти, предоставени за ползване и управление от Министерския съвет по 2 обособени позиции, както следва: І обособена позиция: „Ремонт на кухненския блок към ресторанта на Почивна база „Слънчев бряг” и ІІ обособена позиция: „Ремонт на помещения в сградата на Министерския съвет и на жилища от ведомствения фонд”
02 Септември 2010
trans.gif
Покана за участие в малка обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на техническа обезпеченост чрез система за баланс на натоварването с цел подобряване на свързаността на интернет страницата www.government.bg”
01 Септември 2010
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПБ «СЛЪНЧЕВ БРЯГ»
18 Август 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на член 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация"
16 Август 2010
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет: Строително-ремонтни работи в обекти, предоставени за ползване и управление от Министерския съвет
13 Август 2010
trans.gif
Съобщение за обществената поръчка за доставка на постелъчен инвентар – срокът за подаване на оферти се удължава до 23.08.2010 г.
12 Август 2010
trans.gif
СЪОБЩЕНИЕ за обществената поръчка за доставка на компютърни и аудио аксесоари, и на резервни части за компютри – срокът за подаване на оферти се удължава до 09.09.2010 г.
11 Август 2010
trans.gif
6 август – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
05 Август 2010
trans.gif
Съобщение до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база „Слънчев бряг”
23 Юли 2010
trans.gif
„Покана за набиране на оферти по чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за Доставка на постелъчен инвентар за стопанство „Евксиноград”, почивна база „Слънчев бряг” и почивна база „Орлица” – Пампорово”
22 Юли 2010
trans.gif
Съобщение до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база „Слънчев бряг”
15 Юли 2010
trans.gif
„ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 2В ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ И АУДИО АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ, И НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОМПЮТРИ”
14 Юли 2010
trans.gif
14 юли – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
13 Юли 2010
trans.gif
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”.
09 Юли 2010
trans.gif
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”, по проект № 0018-ЦИО-3.2. „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”
09 Юли 2010
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет : „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за Почивна база „Слънчев бряг”
29 Юни 2010
trans.gif
Съобщение за I и II обособени позиции от открития конкурс за обществена поръчка с предмет: „СМР в обекти, предоставени за ползване и управляване от Министерския съвет”
16 Юни 2010
trans.gif
Документация относно открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартия и картон за нуждите на Администрацията на Министерския съвет и обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, предоставени на Министерския съвет”
11 Юни 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски консумативи/материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет и обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи
08 Юни 2010
trans.gif
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи в обекти, предоставени за ползване и управляване от Министерския съвет
04 Юни 2010
trans.gif
3 юни – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участници в обществена поръчка на Министерския съвет
01 Юни 2010
trans.gif
Покана за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Анализ на потребностите и възможностите за използване на средствата, предоставени от Оперативна програма „Техническа помощ” за подпомагане и подобряване дейността на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и изготвяне на проектна стратегия за финансиране от Оперативна програма „Техническа помощ” на приоритетните нужди на структурата.”
28 Май 2010
trans.gif
Документация за участие в открита процедура с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”
21 Април 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
09 Април 2010
trans.gif
Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
01 Април 2010
trans.gif
Покана за представяне на оферта за извършване на малка обществена поръчка с предмет „Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с доставка на резервни части за налична копирна техника в администрацията на Министерския съвет”
05 Март 2010
trans.gif
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ ПО ПОРЪЧКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ”
04 Март 2010
trans.gif
19 декември – ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
18 Декември 2009
trans.gif
На 15 декември ще бъдат отворени ценовите оферти в обществената поръчка за застраховане за 2010 г.
14 Декември 2009
trans.gif
14 декември – ще бъдат отворени ценовите оферти на участници в обществена поръчка на Министерски съвет
11 Декември 2009
trans.gif
14 декември – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет „Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2010 г.”
09 Декември 2009
trans.gif
7 декември – ще бъдат отворени ценовите оферти по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на гориво (бензин А 95Н, бензин А 98Н, дизелово гориво за МПС) чрез карти за безналично плащане”
01 Декември 2009
trans.gif
27 ноември – ще бъдат отворени ценовите оферти на участници в обществена поръчка на Министерски съвет
26 Ноември 2009
trans.gif
Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на промишлен газьол 0.2%S за изгаряне в стационарни отоплителни инсталации"
09 Ноември 2009
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет "Абонамент и доставка на български и чуждестранни ежедневни и периодични информационни печатни издания за администрацията на Министерския съвет през 2010 г."
05 Ноември 2009
trans.gif
Документация за малка обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво (бензин А 95Н, бензин А 98Н, дизелово гориво за МПС) чрез карти за безналично плащане"
28 Октомври 2009
trans.gif
2 октомври - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
30 Септември 2009
trans.gif
imageimageАрхив Обществени Поръчкиimageimage
 
Събития
29-31 януари – вицепремиерът Каракачанов е на официално посещение в Израел
26 януари – министър Валентин Радев и Симонета Сомаруга ще подпишат междуправителствено споразумение за полицейско сътрудничество
25-26 януари – Премиерът Бойко Борисов ще разговаря с принц Алоис фон унд цу Лихтенщайн и ще участва в Световния икономически форум в Давос
Правителство
Бойко Борисов

Министър-председател

 
Томислав Дончев

Заместник министър-председател

 
Валери Симеонов

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

 
Красимир Каракачанов

Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 
Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

 
Владислав Горанов

Министър на финансите

 
Валентин Радев

Министър на вътрешните работи

 
Николай Нанков

Министър на регионалното развитие и благоустройството

 
Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика

 
Цецка Цачева

Министър на правосъдието

 
Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

 
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 
Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

 
Боил Банов

Министър на културата

 
Нено Димов

Министър на околната среда и водите

 
Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 
Ивайло Московски

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
Емил Караниколов

Министър на икономиката

 
Теменужка Петкова

Министър на енергетиката

 
Николина Ангелкова

Министър на туризма

 
Красен Кралев

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения